Vědecké informace o značce Sensodyne: Složení s dusičnanem draselným

Složení s dusičnanem draselným vytváří v průběhu užívání ochranu, která napomáhá znecitlivění nervů v zubní dřeni3–6

Složení Sensodyne s draslíkem obsahuje 5% dusičnan draselný. Draslík je složkou, u níž bylo klinicky prokázáno snižování hypersenzitivity dentinu:3–6

  • draselné ionty se mohou pohybovat do obnažených dentinových kanálků
  • nahromadění draselných iontů v průběhu času pomáhá znecitlivět nervy v zubní dřeni, což způsobí, že nereagují na citlivostní podněty
Dentinové kanálky a dusičnan draselný

Dusičnan draselný znecitlivuje nervy nahromaděním draselných iontů a způsobuje to, že nervy méně reagují na potenciálně bolestivé podněty3–8

Složení s dusičnanem draselným působí uvnitř dentinu, čímž cílí na zdroj citlivosti.3–8

Sensodyne True White: nízkoabrazivní složení

Průměrná ztráta dentinu ve sloupcovém grafu

Speciálně vyvinutý pro citlivé zuby1

Obnažený dentin je až 10x měkčí než sklovina, a proto je třeba o něj pečovat s opatrností. Zubní pasty Sensodyne True White s dusičnanem draselným a ultra nízkou abrazivitou jsou vhodné pro pacienty s obnaženým dentinem. In situ studie prokázaly, že způsobují menší ztrátu dentinu než zubní pasty se střední nebo vysokou abrazivitou.*9

Graf převzat z údajů GSK data on file 20101*Po 15 dnech ošetřování Zubní pasta s dusičnanem draselným je nízkoabrazivní

Advanced clean - obrázek produktu

Sensodyne Advanced clean

Zubní pasta Sensodyne Advanced Clean obsahuje dusičnan draselný.

True White - obrázek produktu

Sensodyne True White

Zubní pasta Sensodyne True White obsahuje dusičnan draselný

Sensodyne - přední světová zubní pasta na citlivé zuby

Ikona zubu

Hypersenzitivita dentinu

Zjistitěte více o hypersenzitivitě dentinu

VÍCE INFORMACÍ

Logo Sensodyne

Produkty Sensodyne

Zjistěte, jak mohou produkty Sensodyne pomoci Vašim pacientům

Více informací

Ikona informací pro pacienty

Informace pro pacienty

Stáhněte si informace pro pacienty

VÍCE INFORMACÍ