Otrason

Otrason packshot

Otrason

Antiinflammatory nasal spray for symptomatic allergy relief

Pharmacy image

A range of products for professional recommendation.

Recommend Otrason – an anti-inflammatory nasal spray for symptomatic allergy relief.

Woman with tissue image

Otrason is an anti-inflammatory nasal spray for symptomatic allergy relief

Otrason is an anti-inflammatory nasal spray for symptomatic allergy relief

Recommend Otrason to help patients relieve nasal symptoms due to allergy.

Otrason packshot

Otrason

An anti-inflammatory nasal spray that helps relieve nasal symptoms connected to allergy.

Indicated for seasonal and perennial allergic rhinitis as well as vasomotor rhinitis.

Effect starts within a few hours, full effect within 3–4 days.

Once daily dosing.

Otrason Product Information

 • Produktinformation - Otrason

  Otrason 50 mikrog/dos nässpray, suspension (flutikasonpropionat)

  Terapeutiska indikationer: Säsongbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit.

  Dosering: Individuell dosering som ska hållas så låg som möjligt. Regelbunden behandling är väsentlig för att uppnå full terapeutisk effekt. Frånvaro av omedelbar effekt bör förklaras för patienten eftersom maximal lindring eventuellt inte erhålls förrän efter tre till fyra dagars behandling.

  Endast för nasalt bruk. Kontakt med ögonen bör undvikas.

  Säsongbunden och perenn allergisk rinit samt vasomotorisk rinit hos vuxna och barn över 12 år: Initialt 2 sprayningar i vardera näsborren 1 gång om dagen, helst på morgonen.

  Vid underhållsbehandling uttitreras lägsta effektiva dos i första hand genom minskning av dygnsdosen till 100 mikrogram per dygn (1 sprayning i vardera näsborren 1 gång dagligen). Därefter bör försök till ytterligare dosminskning ske och intermittent behandling kan prövas.

  Vid säsongbunden allergisk rinit hos barn från 8 år: 1 sprayning (50 mikrogram) i vardera näsborren 1 gång om dagen, helst på morgonen. Högre doser bör ej ges.

  For more information, see Otrason - FASS Vårdpersonal

Help your patients to manage their nasal symptoms

Products

Products

Find out how our products can help your patients suffering from nasal health issues and conditions.

Read more

Learning lab icon

Learning Lab

Access educational resources to build your knowledge and skills.

Access resources

Patient resources icon

Patient care resources

Download resources for your patients.

Find out more