Otri-Baby products

Otri-Baby group packshot

Otri-Baby

Simple and hygienic way to relieve the nasal congestion in infants.

Pharmacy image

A range of products for professional recommendation.

Recommend Otri-Baby as a simple and hygienic method to relieve the nasal congestion in infants.

Family with kids

Otri-Baby is a simple and hygienic way to relieve the nasal congestion in infants

Recommend the Otri-Baby to help relieve nasal congestion in infants

Otri-Baby packshot

Otri-Baby aspirator

Simple and hygienic way to relieve nasal congestion in infants

Otri-baby disposable pipettes

Otri-Baby saline solution

Isotonic saline solution in disposable pipettes

Otrivin Range Product Information

 • Produktinformation – Otri-Baby

  Otri-Baby nässug (med mjuka engångsfilter)

  Vad Otri-Baby Nässug är och vad det används för:Otri-Baby Nässug för nyfödda, spädbarn och barn. Användning av nässug rekommenderas när ditt barn är täppt i näsan och kan användas så ofta som det behövs, särskilt innan ditt barn ska äta eller sova.

  Produkten är utvecklad för att hjälpa till att rensa ditt barns näsa genom att varsamt ta bort nässekret. Enkel och hygienisk att använda. Otri-Baby Nässug hjälper ditt barn att andas, äta, sova normalt och må bättre igen.

  Vem har användning för Otri-Baby Nässug? Denna produkt är till för de som inte kan snyta näsan själv, såsom nyfödda, spädbarn och barn. Du bör dock kontakta läkare innan användning på ett nyfött barn.

  Vem ska använda Otri-Baby Nässug? Av säkerhetsskäl ska Otri-Baby Nässug användas av en förälder eller vårdare som kan läsa och förstå bipackssedeln, som kan skilja mellan mun, näsa, öron och ögon, och förstår grundläggande hygienkoncept.

  Två mjuka engångsfilter ingår i förpackningen med Otri-Baby Nässug. Den innehåller ett absorberande engångsfilter som garanterar fullgod hygien genom att binda nässekretet i filtret. Engångssfilter finns också tillgängliga i förpackningar om 10 filter.

  Innan du använder Otri-Baby nässug: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Använd endast Otri-Baby mjuka engångsfilter med Otri-Baby Nässug. Kontakta läkare innan användning av Otri-Baby Nässug efter en skada eller nyligen genomförd näsoperation.

  Använd inte produkten vid allergi mot något av materialen i produkten (se sammansättning). Använd inte en trasig eller skadad produkt, en använd eller skadad spets eller en spets som saknar eller har ett trasigt filter.

  Denna produkt ska användas när barnet är vilande. Munstycket ska hållas fast ordentligt mellan läpparna. Alla allvarliga händelser som har inträffat i samband med denna produkt ska rapporteras till tillverkaren och till Läkemedelsverket.

  Hur du använder Otri-Baby nässug: Av hygieniska skäl och för att undvika smittspridning, säkerställ att de olika komponenterna till Otri-Baby Nässug är korrekt monterade och inte monterat med ett använt engångsfilter.

  1. Innan du använder Otri-Baby Nässug, tvätta dina händer noggrant.
  2. Placera ett mjukt engångsfilter (A) i mittdelen (B) av produkten. Montera inte med ett använt engångsfilter.
  3. Placera munstycket (C) i din mun (förälder, vårdare) och placera änden av engångsfiltret (A) i öppningen av barnets näsborre. För att förbättra produktens kapacitet är det rekommenderat att hålla den andra näsborren stängd vid utsugning.
  4. Sug försiktigt, långsamt och med jämnt flöde genom munstycket (C).
  5. Om ett engångsfilter blir fullt under en användning, återanvänd det inte.
  6. Upprepa behandlingen i den andra näsborren.
  7. Ta bort och släng det använda engångsfiltret (A). Efter användning, tvätta munstycket och mittdelen i rinnande varmt vatten och torka det torrt. Tvätta dina händer noggrant.
 • Produktinformation – Otri-Baby saltvattenlösning

  Otri-Baby saltvattenlösning engångspipetter

  Varför är det viktigt med noggrann nässköljning?

  Spädbarn, barn och vuxna lider ofta av andningsproblem på grund av ansamling av sekret, skorpor och torrhet i nässlemhinnan. En riklig sekretproduktion förekommer särskilt hos spädbarn och är symtom på nästäppa eller rinnsnuva. Barn som ännu inte kan avlägsna nässekret genom att snyta sig, kan i dessa fall få svårt att andas, äta och sova och bli irriterat och upprört. Rengöring av näsan med saltvattenlösning kan hjälpa till att förebygga och lindra nästäppa och kan i vissa fall undvika komplikationer som bihåle- och öroninflammation. Denna rengöring kan särskilt användas tillsammans med nässug under den första tiden när barnen är riktigt små.

  Vad är Otri-Baby Saltvattenlösning och vad används det för: Otri-Baby Saltvattenlösning är en steril, isoton saltvattenlösning fri från konserveringsmedel. Salthalten är optimerad för att förebygga irritation i näsan. Lösningen innehåller ricinolja (makrogolglycerolhydroxistearat) som är känd för att ha fuktgivande och mjukgörande egenskaper.

  Otri-Baby Saltvattenlösning rekommenderas för att:

  • Försiktigt rengöra näsans hålrum när näsan är täppt t.ex. vid en förkylning eller vid allergiska tillstånd, genom att tvätta bort överflödigt sekret eller allergener, såsom damm eller pollen;
  • Fukta nässlemhinnan när den är torr eller irriterad vid mindre irritationer i näsan eller på grund av låg luftfuktighet (t.ex. på grund av uppvärmda/luftkonditionerade rum, hög höjd, flygning).
  • Tunna ut, lösa upp och underlätta borttagningen av nässekret.

  Otri-Baby Saltvattenlösning är särskilt lämplig för daglig rengöring av näsan hos spädbarn som ännu inte kan snyta sig:

  • Den dagliga rengöringen löser upp och hjälper till att avlägsna överskott av nässekret som kan påverka barnens vardag (dålig sömn, svårigheter att äta). Det hjälper dem att andas och må bättre igen.
  • Vid överskott av nässekret vid rengöring av spädbarns eller barns näsborrar kan Otri-Baby Nässug användas strax efter saltvattenlösningen. Samtidig användning av Otri-Baby Nässug och saltvattenlösning gör det lättare att ta bort nässekret och minskar därmed risken för ytterligare komplikationer som bihåle- och öroninflammation. Det förbättrar även barnets sömn avsevärt under förkylningen.

  Innan du använder Otri-Baby saltvattenlösning: Varning, läs instruktionerna i förpackningen noggrant innan användning. Använd inte denna produkt vid allergi mot någon av ingredienserna (se ingredienslista). Använd inte lösningen i ögonen. Använd inte en trasig eller skadad produkt.

  På grund av dess rengörande egenskaper ska Otri-Baby Saltvattenlösning användas före du använder en annan produkt som används lokalt i näsan (t.ex. mot snuva i samband med förkylning eller allergi). Otri-Baby Saltvattenlösning kan användas under graviditet och amning.

  Produkten är avsedd för utvärtes bruk och ska inte användas för injektion.

  Hur du använder Otri-Baby saltvattenlösning: Vanlig användning är 2 till 4 gånger dagligen per näsborre.

  Lämplig för spädbarn, barn och vuxna. Läkarkontakt rekommenderas emellertid innan du använder den till spädbarn som är yngre än 2 veckor.

  Otri-Baby Saltvattenlösning bör användas under tillsyn av vuxen hos barn under 11 år. Äldre eller funktionshindrade personer kan behöva hjälp från en vuxen vid användning av produkten.

  Av hygieniska skäl och för att undvika smittspridning är pipetterna för engångsbruk och skall endast användas av en person. Återanvänd inte en öppnad pipett. Använda pipetter måste kasseras.

  Tvätta händerna noga innan du öppnar pipetten.

  1. Snyt näsan om det behövs.
  2. Bryt loss en engångspipett och öppna den genom att vrida loss skyddshättan.
  3. Böj huvudet bakåt och placera pipettens spets precis innanför näsborren.
  4. Tryck försiktigt på pipetten för att få några droppar och hårdare om en mer grundlig rengöring behövs. Upprepa i andra näsborren.
  5. Vänta några sekunder och snyt sedan näsan vid behov.
  6. Vid användning för att rengöra näsborrarna hos spädbarn och barn bör en nässug, såsom Otri-Baby nässug, användas för att avlägsna sekret.
  7. Släng använda pipetter och tvätta händerna.

  Eventuella biverkningar: Under normal användning i enlighet med rekommendationerna tolereras Otri-Baby Saltvattenlösning mycket väl.

Help your patients to manage their nasal symptoms

Products

Products

Find out how our products can help your patients suffering from nasal health issues and conditions.

Read more

Learning lab icon

Learning Lab

Access educational resources to build your knowledge and skills.

Access resources

Patient resources icon

Patient care resources

Download resources for your patients.

Find out more