Az oldal használatával kapcsolatos irányelvek

Az oldal használatával kapcsolatos irányelvek kijelölik azon feltételeket, amelyek betartása mellett használhatja weboldalunkat www.gskhealthpartner.com (weboldalunk). Az oldal használatával kapcsolatos irányelvek a weboldal minden felhasználójára és látogatójára vonatkoznak.

Weboldalunk használatával elfogadja és vállalja, hogy betartja az oldal használatával kapcsolatos irányelveket, amelyek a weboldal használatára vonatkozó feltételek kiegészítő részét képezik.

Tiltott használat

Weboldalunkat kizárólag törvényes célra használhatja.

Nem használhatja weboldalunkat:

 • Semmilyen módon, ha a használat bármely helyi, országos vagy nemzetközi jogi rendelkezést vagy szabályt sért.
 • Semmilyen módon, ha a használat jogellenes, tisztességtelen vagy jogellenes illetve tisztességtelen célra irányul vagy ilyen hatást vált ki.
 • Kiskorúak bármilyen módon történő sérelmére irányuló cél megvalósítása vagy erre vontakozó kísérlettétel esetén.
 • Olyan anyagok küldésére, szándékos fogadására, fel- és letöltésére, amely nem felel meg a tartalomra vonatkozó előírásoknak illetve nem használhat és nem használhat újra ilyen anyagokat.
 • Kéretlen vagy jogosulatlan hirdetés vagy reklámanyag továbbítására, illetve nem segíti elő semmilyen más formájú hasonló anyag küldését (spam).
 • Olyan anyag szándékos továbbítására, küldésére vagy feltöltésére, amely vírust, trójai vírust, számítógépes férget, időzített bombát, billentyűzetfigyelőt, kémprogramot, reklámprogramot vagy egyéb más olyan káros programot vagy hasonló számítógépes kódot tartalmaz, amelyet arra fejlesztettek ki, hogy hátrányosan befolyásolja valamely számítógépes szoftver vagy hardver működését.

Elfogadja továbbá, hogy

 • Nem sokszorsítja, többszörözi vagy másolja és nem bocsátja viszonteladásra weboldalunk valamely részét, megsértve ezzel a weboldalra vonatkozó felhasználási feltételeket.
 • Engedély nélkül nem lép be, nem zavarja, nem károsítja és nem teszi tönkre:
  • weboldalunk valamely részét;
  • olyan eszközt vagy hálózatot, amelyen weboldalunkat tárolják;
  • a weboldalunk rendelkezésre állásához használt szoftvereket; vagy
  • harmadik fél által birtokolt vagy használt eszközt, hálózatot vagy szoftvert.

Interaktív Szolgáltatások

Időnként interaktív szolgáltatásokat nyújthatunk a weboldalunkon (“interaktív szolgáltatások”).

Ahol interaktív szolgáltatást kínálunk, tájékoztatjuk a felhasználót a kínált szolgáltatásról, illetve arról, hogy moderált-e a szolgáltatás, és ha igen, akkor milyen formában (akár emberi akár gépi moderálásról van szó).

Megteszünk mindent annak érdekében, hogy értékeljük a felhasználókat érintő, az oldalunkon elérhető interaktív szolgáltatás használata során harmadik felek felől esetlegesen jelentkező veszélyeket, és ezen veszélyek fényében minden esetben egyedileg döntünk arról, hogy a vonatkozó szolgáltatás esetén moderáljunk-e (a döntés a moderáció módjára is vonatkozik). Ugyanakkor, nem kötelességünk a weboldalunkon nyújott interaktív szolgálatás felügyelete, ellenőrzése vagy moderálása, illetve kifejezetten kizárjuk felelősségünket minden olyan veszteség vagy kár felmerülése esetén, amely abból ered, hogy a felhasználó a tartalomra vonatkozó rendelkezéseinkkel ellentétesen használja valamely interaktív szolgáltatást, függetlenül attól, hogy a szolgáltatás moderált-e vagy sem.

Tartalomra vonatkozó rendelkezések

Ezeket a tartalomra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni minden, és az összes olyan anyagra, tartalomra amelyet a felhasználó ad hozzá a weboldalunkhoz (hozzászólások), illetve minden ehhez kapcsolódó interaktív szolgáltatásra is.

A felhasználó betartja az alábbi szabályokat és betartja a levélben foglalt rendelkezéseket is. A szabályok vonatkoznak a hozzászólások minden egyes részére és egészére is.

A hozzászólások:

 • Pontosak (tényközlés esetén).
 • A közlő meggyőződését tükrözik (véleményközlés esetén).
 • Megfelelnek a vonatkozó törvényi előírásokank mind az Egyesült Királyság, mind azon ország területén, ahol a posztolás történt.

A hozzászólások nem:

 • Tartalmazhatnak rágalmazó állításokat valamely személyre vonatkozóan.
 • Tartalmazhatnak obszcén, bántó, gyűlöletkeltő vagy lázító elemeket.
 • Közvetíthetnek szexuális tartalmakat.
 • Hirdethetnek erőszakot.
 • Támogathatnak hátrányos megkülönböztetést fajra, nemre, vallásra, nemzetségre, fogyatékosságra, szexuális beállítódásra vagy életkorra vonatkozóan.
 • Sérthetik más személy szerzői jogát, adatbázishoz, illetve védjegyhez fűződő jogait.
 • Lehetnek megtévesztésre alkalmasak.
 • Sérthetik harmadik fél felé fennálló jogi kötelezettség teljesítését, úgy mint pl. szerződéses kötelezettség vagy titoktartási kötelezettség megsértése.
 • Hirdethetnek jogellenes tevékenységet.
 • Lehetnek ijesztők, bántók vagy magánszférát sértők; zavart, kellemetlenséget vagy szükségtelen feszültséget keltők.
 • Lehetnek más személyt zaklató, zavaró, zavarba hozó, aggodalmat vagy bosszúságot okozók.
 • Személyesíthetnek meg másokat, nem tűntethetik fel más színben a személyazonosságot vagy más személyhez fűződő kapcsolatot.
 • Kelthetnek olyan benyomást, hogy tőlünk származik, ha ez nem felel meg a valóságnak.
 • Támogathatnak, hirdethetnek vagy segíthetnek olyan jogellenes cselekményt, mint (csak a példa kedvéért), szerzői jogok megsértése vagy számítógéppel való visszaélés.

Felfüggesztés és megszüntetés

Saját jogkörünkben eljárva döntünk arról, hogy a felhasználás során sérültek-e az oldal használatával kapcsolatos irányelvek. Amennyiben megállapítható az irányelvek megsértése, jogunkban áll megtenni az általunk megfelelőnek ítélt intézkedést.

Az oldal használatával kapcsolatos irányelvek be nem tartása a weboldalunk használata során betartandó felhasználási feltételek súlyos megszegésének minősül, melynek következményeként jogunkban áll meghozni az alábbi intézkedések bármelyikét vagy az összeset:

 • A felhasználó weboldal-használati jogának azonnali, ideiglenes vagy végleges visszavonása.
 • A felhasználó által a weboldalunkon posztolt vagy oda feltöltött anyag azonnali, ideiglenes vagy végleges elátvolítása.
 • Felhasználó figyelmeztetése.
 • Jogi eljárás kezdeményezése a felhasználóval szemben, amely a jogsértésből eredő összes költség – kártalanítás elve alapján történő – megtérítésére (ide értve, de nem kizárólagosan az ésszerű adminisztrációs és jogi költségeket is) irányul.
 • További jogi lépések megtétele a felhasználóval szemben.
 • Olyan információ közlése a jogérvényesítés területén illetékes hatóságokkal, amelyről úgy ítéljük meg, hogy szükséges közölni.

Nem vállalunk felelősséget az oldal használatával kapcsolatos irányelvek megszegése kapcsán meghozott intézkedésekért. Az oldal használatával kapcsolatos irányelvek megsértése esetén tehető intézkedések köre nem korlátozódik kizárólagosan a dokumentumban felsoroltakra, minden egyéb, általunk megfelelőnek ítélt intézkedés meghoztathó.

Az oldal használatával kapcsolatos irányelvek változása

A weboldal módosításával bármikor megváltoztathatjuk a használattal kapcsolatos irányelveket. Időnként nézze át ezt az oldalt, hogy értesüljön az eszközölt változásokról, mivel azok jogilag kötelezőek. Az oldal használatával kapcsolatos irányelvek némely rendelkezését felülírhatja a weboldalunk többi részén elhelyezett rendelkezés vagy közlemény.