Felhasználási Feltételek

Frissítve: 2018. április 24.

Ez a Weboldal (a „Weboldal”) a GlaxoSmithKline-Consumer Kft. („GSK”) tulajdonát képezi. A Weboldal használatával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a Felhasználási Feltételeket, ne használja ezt a Weboldalt.

GSK fenntartja a jogot, hogy saját mérlegelési körében bármikor megváltoztassa, illetve módosítsa a Felhasználási Feltételeket, illetve kiegészítse azokat vagy bizonyos részeket eltávolítson. A felhasználó felelőssége a Felhasználási feltételek időnkénti áttekintése, hogy tájékozódjon a felmerült változásokról. A Felhasználási feltételek a weboldal alján található linkre kattintva érhetők el. Amennyiben a Felhasználási feltételek frissítése után továbbra is használja a weboldalt, ezzel egyidejűleg elfogadja a változásokat és azok kötelező érvényét.

A Weboldalon nyújtott információk kizárólag általános információk és oktatási célokat szolgálnak. A Weboldal egészségi állapotokról és azok kezelési módjáról szóló információkat is tartalmazhat. Amennyiben Ön egészségügyi szakember, akkor tudnia kell, hogy a weboldalon található információ nem azt a célt szolgálja, hogy az Ön orvosi döntését helyettesítse. Amennyiben egészségügyi problémával szembesül, forduljon képzett orvoshoz. A Weboldalon található információk nem arra hivatottak, hogy önmagukban orvosi tanáccsal vagy ajánlással szolgáljanak.

Engedélyezett felhasználók

Ezt az Weboldalt kizárólag egészségügyi szakemberek és egészségügyi hallgatók számára hoztuk létre. A Weboldal használatával megerősíti, hogy abban az országban, amelyben a Weboldal működik, rendelkezik egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedéllyel vagy ennek megszerzése érdekében jelenleg tanulmányokat folytat.

Szellemi tulajdonjogok

A Weboldalon fellelhető anyagok szellemi tulajdonjoga a GSK vállalatcsoportot illeti meg, vagy engedéllyel rendelkeznek ezen anyagok használatára, kivéve, ha ettől eltérő rendelkezés született. A Weboldalon megjelenő tartalom részben vagy egészben történő másolása minden formában tiltott, kivéve az alábbi engedélyezett eseteket.

KIZÁRÓLAG EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE: Kérjük vegye figyelembe, hogy az elfogadott törzskönyvi indikációk alapján kell meghatározni a gyógyszerek helyes használatát. Bármely gyógyszer felírása előtt az orvosnak ellenőrizni kell az érintett országban elfogadott törzskönyvi indikációkat az adott gyógyszer vonatkozásában.

Fiókok, Jelszavak, Biztonság

Amennyiben fiókot hoz létre (azonosítót és jelszót ad meg), kizárólagos felelősséggel tartozik a fiókjához tartozó információk és a profilja alatt zajló tevékenységek bizalmasan történő kezeléséért.

Világszerte használt termékek

GSK tiszteletben tartja weboldala látogatóinak adatait. A weboldalon közzétett információkkal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

Információ időszerűsége

GSK megtesz minden tőle telhetőt, hogy Weboldalait frissítse, ennek ellenére előfordulhat, hogy idővel egyes információk elavulttá válnak. GSK nem vállal garanciát a Weboldalon előforduló információk megbízhatóságát, pontosságát, megfelelőségét, teljességét vagy időszerűségét illetően, ideértve a webináron megosztott információkat is. A Weboldalon szereplő információk többletjelentéssel nem bírnak.

Felhasználás és hozzáférés

A Weboldal szabadon böngészhető, de az azon előforduló anyagok elérése és letöltése kizárólag személyes használatra engedélyezett, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. A letöltött anyagokon szereplő szerzői jogra és egyéb tulajdonjogra utaló megjelöléseket nem szabad eltávolítani. GSK kifejezett írásbeli engedélye nélkül a Weboldalon szereplő anyagok egyéb céllal történő felhasználása tilos.

A Weboldalhoz való hozzáférés ideiglenes és GSK fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon szereplő információkat visszavonja, illetve az ott nyújtott szolgáltatások nyújtását figyelmeztetés nélkül megszüntesse. GSK nem felelős, ha a Weboldal valamely időpontban vagy időtartam alatt bármilyen oknál fogva nem elérhető. GSK fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételek megszegése esetén felfüggessze, vagy megszüntesse a weboldalon létrehozott felhasználói fiókot.

Védjegyek/Tulajdonjogok

A felhasználó elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenő védjegyek – akár kicsi vagy nagy betűvel vannak szedve, védjegy szimbólummal ellátva vagy anélkül jelennek meg –, eltérő közlés hiányában GSK, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy licencadói, vagy közös vállalatban részes partnerei tulajdonát képezik. A felhasználó elfogadja, hogy – eltérő rendelkezés hiányában –, a Weboldalon látható vagy olvasható tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, vagy GSK engedélyt kapott a felhasználásra és GSK írásbeli engedélye nélkül kizárólag a Felhasználási Feltételekben meghatározott kikötésekkel vagy a Weboldalon feltüntetett rendelkezésekkel összhangban használhatók fel. A Weboldal használatával a felhasználó nem szerez jogot és nem kap engedélyt a GSK vállalatcsoportot vagy valamely harmadik felet megillető tulajdonjog gyakorlására (ideértve a szabadalmakat, védjegyeket és szerzői jogokat). Ezen védjegyek, szerzői jogok, egyéb anyagok használata vagy azokkal való visszaélés – kivéve, ha egyébként itt megengedett –, kifejezetten tiltott és szerzői jogi, védjegy jogi jogsértést vagy egyéb jog, rendelet vagy szabályozás megsértését valósíthatja meg.

GSK és leányvállalatai nem formálnak tulajdonjogot a Weboldalon megjelenő, harmadik felek tulajdonát képező védjegyekre. Ezen, harmadik fél tulajdonában lévő védjegyeket csak a termékek és szolgáltatások jogos tulajdonosainak beazonosítására használják, és a védjegyek használata nem jelenti azt, hogy GSK szponzorként vagy támogatóként lép fel.

Harmadik fél weboldalára mutató link

Harmadik felek weboldalaira mutató linkek a Weboldal használóinak kényelme miatt adhatók meg. GSK nem vállal felelősséget a hozzá nem köthető, általa belinkelt oldalakon fellelhető tartalmakért és nem tehető felelőssé harmadik fél Weboldalán szereplő információért vagy véleményért, illetve harmadik felek adatvédelmi szabályzatának megszegéséért vagy figyelmen kívül hagyásáért.

A felhasználó által megadott információk

Azon információk kivételével, amelyekre az Adatvédelmi Szabályzatunk vonatkozik, minden olyan közlés vagy anyag, amit a felhasználó a Weboldalra feltesz vagy azon keresztül továbbít – ideértve a webinárok alkalmával elhangzó információkat, adatokat, kérdéseket, kommenteket, ötleteket, know-how-kat vagy hasonló tartalmakat – nem minősül bizalmasnak vagy oltalom alatt állónak. GSK semmilyen kötelezettséggel nem tartozik ezen információk tekintetében és szabadon, mindenféle korlátozás nélkül használhatja, nyilvánosságra hozhatja, másolhatja vagy kiadhatja ezen információkat, ideértve a kereskedelmi célra történő felhasználást is, anélkül, hogy a felhasználás jogáért a felhasználó felé fizetési kötelezettsége keletkezne. A webinár során megosztott információk szintén elérhetők a többi résztvevő számára.

Felelősség

Kizárt minden olyan feltétel, szavatosság, garancia, jog vagy felelősség, amely egyébként beleérthető lenne a jelen Felhasználási feltételekbe vagy törvény írja elő, kivéve azt az esetet, ha a kizárást törvény tiltja vagy ha a jelen Felhasználási feltételek kifejezetten biztosítják a fenti kitételeket.

A Weboldal használata saját felelősségre történik és GSK nem felelős semmilyen kárért (ideértve – korlátozás nélkül – a közvetlen, mellékes, következményes, közvetett kárt vagy büntető kártérítést, illetve elveszett haszon, elveszett adat vagy üzleti tevékenység megszakadásából keletkező kárt is), amely a Weboldal eléréséből, használatából vagy elérés, illetve használat meghiúsulásából vagy annak tartalmi hibáiból vagy hiányosságaiból ered. Ilyen többek között a számítógépen vagy egyéb eszközön keletkezett kár, beleértve a számítógépes vírusok által okozott károkat, illetve az olyan károkat, ha más technológiailag káros anyagok– file-ok, illetve egyéb tartalmak letöltése a Weboldalról –, fertőzik meg a számítógépet, illetve az eszközt, amellyel a felhasználó a Weboldalhoz kapcsolódik.

Irányadó jog és Joghatóság kikötése

A jelen Felhasználási Feltételekre vonatkozó Megállapodásra és a Weboldal felhasználó általi használatára a magyar jog irányadó, tekintet nélkül a jogelvek ütközésére. A jelen Felhasználási feltételekre, azok tárgyára és létrejöttére (továbbá minden szerződésen kívüli vita vagy igény felmerülése esetén) a magyar jog rendelkezései irányadók. A felhasználó kifejezetten elfogadja és hozzájárulását adja a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságához.

A Felhasználási feltételekben használt címek csupán a könnyebb eligazodást szolgálják, és nem használhatók a Felhasználási feltételek jelentésének vagy értelmezésének magyarázására.

Frissítve: 2018. május 17.

Ez a Weboldal (a „Weboldal”) a GlaxoSmithKline-Consumer Kft. („GSK”) tulajdonát képezi. A Weboldal használatával elfogadja a jelen Felhasználási feltételeket. Amennyiben nem fogadja el a Felhasználási Feltételeket, ne használja ezt a Weboldalt.

GSK fenntartja a jogot, hogy saját mérlegelési jogkörében bármikor megváltoztassa, illetve módosítsa a Felhasználási Feltételeket, illetve kiegészítse azokat vagy bizonyos részeket eltávolítson. A felhasználó felelőssége a Felhasználási feltételek időnkénti áttekintése, hogy tájékozódjon a felmerült változásokról. A Felhasználási feltételek a weboldal alján található linkre kattintva érhetők el. Amennyiben a Felhasználási feltételek frissítése után továbbra is használja a weboldalt, akkor a használat a változások tudomásul vételét és azok kötelező érvényének elfogadását jelenti.

A Weboldalon nyújtott információk kizárólag általános információk és oktatási célokat szolgálnak. A Weboldal egészségi állapotokról és azok kezelési módjáról szóló információkat is tartalmazhat. Amennyiben Ön egészségügyi szakember, akkor tudnia kell, hogy a weboldalon található információ nem azt a célt szolgálja, hogy az Ön orvosi döntését helyettesítse. Amennyiben egészségügyi problémával szembesül, akkor forduljon képzett orvoshoz. A Weboldalon található információk nem arra hivatottak, hogy önmagukban orvosi tanáccsal vagy ajánlással szolgáljanak.

Engedélyezett felhasználók

Ezt az oldalt kizárólag egészségügyi dolgozók és egészségügyi hallgatók számára hoztuk létre. A Weboldal használatával megerősíti, hogy abban az országban, amelyben a Weboldal működik, rendelkezik egészségügyi szolgáltatás nyújtásához szükséges működési engedéllyel vagy ennek megszerzése érdekében jelenleg tanulmányokat folytat.

KIZÁRÓLAG EGÉSZSÉGÜGYI SZAKEMBEREK RÉSZÉRE: Kérjük vegye figyelembe, hogy az elfogadott törzskönyvi indikációk alapján kell meghatározni a gyógyszerek helyes használatát. Bármely gyógyszer felírása előtt az orvosnak ellenőrizni kell az érintett országban elfogadott törzskönyvi indikációkat az adott gyógyszer vonatkozásában.

Fiókok, jelszavak, biztonság

Amennyiben fiókot hoz létre (azonosítót és jelszót ad meg), kizárólagos felelősséggel tartozik a fiókjához tartozó információk és a profilja alatt zajló tevékenységek bizalmasan történő kezeléséért.

Világszerte használt termékek

A GSK társaság honlapjain a világszerte elérhető termékeiről és szolgáltatásairól található információ, melyek közül nem mindegyik termék érhető el az összes helyszínen. Valamely GSK termékre vagy szolgáltatásra való utalás a GSK Weboldalon nem jelenti azt, hogy az adott termék vagy szolgáltatás az Ön tartózkodási helyén is hozzáférhető.

Információ időszerűsége

GSK megtesz minden tőle telhetőt, hogy Weboldalait frissítse, ennek ellenére előfordulhat, hogy idővel egyes információk elavulttá válnak. GSK nem vállal garanciát a Weboldalon előforduló információk megbízhatóságát, pontosságát, megfelelőségét, teljességét vagy időszerűségét illetően. A Weboldalon szereplő információk többletjelentéssel nem bírnak.

Felhasználás és elérhetőség

A Weboldal szabadon böngészhető, de az azon előforduló anyagok elérése és letöltése kizárólag személyes használatra megengedett, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. A letöltött anyagokon szereplő szerzői jogra és egyéb tulajdonjogra utaló megjelöléseket nem szabad eltávolítani. GSK kifejezett írásbeli engedélye nélkül a Weboldalon szereplő anyagok egyéb céllal történő felhasználása tilos.

A Weboldalhoz való hozzáférés ideiglenes és GSK fenntartja a jogot, hogy a Weboldalon szereplő információkat visszavonja, illetve az ott nyújtott szolgáltatásokat figyelmeztetés nélkül megszüntesse. GSK nem felelős, ha a Weboldal valamely időpontban vagy időtartam alatt bármilyen oknál fogva nem elérhető. GSK fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételek megszegése esetén felfüggessze, vagy megszüntesse a weboldalon létrehozott felhasználói fiókot.

Védjegyek/Tulajdonjogok

A felhasználó elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenő védjegyek – akár kicsi vagy nagy betűvel szedve, védjegy szimbólummal ellátva vagy anélkül jelennek meg –, eltérő közlés hiányában GSK, leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, licencadói, vagy közös vállalatban részes partnerei tulajdonát képezik. A felhasználó elfogadja, hogy – eltérő rendelkezés hiányában –, a Weboldalon látható vagy olvasható tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, illetve GSK engedélyt kapott a felhasználásra és GSK írásbeli engedélye nélkül kizárólag a Felhasználási Feltételekben meghatározott kikötésekkel vagy a Weboldalon feltüntetett rendelkezésekkel összhangban használható fel. A Weboldal használatával a felhasználó nem szerez jogot és nem kap engedélyt a GSK vállalatcsoportot vagy valamely harmadik felet megillető tulajdonjog gyakorlására (ideértve a szabadalmakat, védjegyeket és szerzői jogokat). Ezen védjegyek, szerzői jogok, egyéb anyagok használta vagy azokkal való visszaélés – kivéve, ha egyébként itt megengedett –, kifejezetten tiltott és szerzői jogi, védjegy jogi jogsértést vagy egyéb jog, rendelet vagy szabályozás megsértését valósíthatja meg.

GSK és leányvállalatai nem formálnak tulajdonjogot a Weboldalon megjelenő harmadik felek tulajdonát képező védjegyekre. Ezen, harmadik fél tulajdonában lévő védjegyeket csak a termékek és szolgáltatások jogos tulajdonosainak beazonosítására használják, és a védjegyek használata nem jelenti azt, hogy GSK szponzorként vagy támogatóként lép fel.

Harmadik fél weboldalára mutató link

Harmadik felek weboldalaira mutató linkek a Weboldal használóinak kényelme miatt adhatók meg. GSK nem vállal felelősséget a hozzá nem köthető, általa belinkelt oldalakon fellelhető tartalmakért és nem tehető felelőssé harmadik fél Weboldalán szereplő információért vagy véleményért, illetve harmadik felek adatvédelmi szabályzatának megszegéséért vagy figyelmen kívül hagyásáért.

Felhasználó által megadott információk

Azon információk kivételével, amelyekre az Adatvédelmi Szabályzatunk vonatkozik, a Weboldalra feltett vagy azon keresztül továbbított közlés vagy anyag nem minősül bizalmasnak vagy oltalom alatt állónak. GSK semmilyen kötelezettséggel nem tartozik ezen információk tekintetében és szabadon, mindenféle korlátozás nélkül használhatja, nyilvánosságra hozhatja, másolhatja vagy kiadhatja ezen információkat, ideértve a kereskedelmi célra történő felhasználást is, anélkül, hogy a felhasználás jogáért a felhasználó felé fizetési kötelezettsége keletkezne.

Felelősség

Kizárt minden olyan feltétel, szavatosság, garancia, jog vagy felelősség, amely egyébként beleérthető lenne a jelen Felhasználási feltételekbe vagy törvény írja elő, kivéve azt az esetet, ha a kizárást törvény tiltja vagy ha a jelen Felhasználási feltételek kifejezetten biztosítják a fenti kitételeket.

A Weboldal használata saját felelősségre történik és GSK nem felelős semmilyen kárért (ideértve – korlátozás nélkül – a közvetlen, mellékes, következményes, közvetett kárt vagy büntető kártérítést, illetve elmaradt haszon, elveszett adat vagy üzleti tevékenység megszakadásából keletkező kárt is), amely a Weboldal eléréséből, használatából vagy elérés, illetve használat meghiúsulásából vagy annak tartalmi hibáiból, hiányosságaiból ered. Ilyen többek között a számítógépen vagy egyéb eszközön keletkezett kár, beleértve a számítógépes vírusok által okozott károkat, illetve az olyan károkat, ha más technológiailag káros anyagok– file-ok, illetve egyéb tartalmak letöltése a Weboldalról –, fertőzik meg a számítógépet, illetve az eszközt, amellyel a felhasználó a Weboldalhoz kapcsolódik.

Irányadó jog és Joghatóság kikötése

A jelen Felhasználási Feltételekre vonatkozó Megállapodásra és a Weboldal felhasználó általi használatára a magyar jog irányadó, tekintet nélkül a jogelvek ütközésére. A jelen Felhasználási feltételekre, azok tárgyára és létrejöttére (továbbá minden szerződésen kívüli vita vagy igény felmerülése esetén) a magyar jog rendelkezései irányadók. A felhasználó kifejezetten elfogadja és aláveti magát a magyar bíróságok kizárólagos joghatóságának.

A Felhasználási feltételekben használt címek csupán a könnyebb eligazodást szolgálják, és nem használhatók a Felhasználási feltételek jelentésének vagy értelmezésének magyarázására.