Condiții de utilizare

Actualizat: 19 Iulie 2019

Acest site (denumit „Site-ul“) este proprietatea GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) Trading Limited denumit in continuare (“GSK”).  Prin folosirea acestui site, sunteți de acord cu prezentele condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu ele, nu utilizați acest site.

GSK își rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina, după libera sa decizie, părți ale acestor Condiții de utilizare în orice moment. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic dacă au fost aduse modificări acestor Condiții de utilizare. Puteți accesa aceste Condiții de utilizare folosind hyperlinkul din partea de jos a paginii web. Continuarea utilizării de către dvs. a acestui Site după o actualizare a Condițiilor de utilizare, înseamnă acordul dumneavoastră de a respecta toate modificările aduse pe această cale.

Informațiile de pe acest site sunt furnizate exclusiv pentru o informare generală și în scopuri educaționale. Acest site poate conține informații privind afecțiuni medicale și tratamentul lor. Nimic din conținutul acestui site nu trebuie interpretat ca furnizare de sfaturi sau de recomandări medicale de orice fel și nu trebuie utilizat ca bază pentru decizii sau acțiuni. Sfaturile medicale trebuie întotdeauna solicitate unui medic calificat.

Utilizatori autorizați

Acest site este destinat numai profesioniștilor din domeniul sănătății şi studenţilor la facultăţile cu profil medical. Prin folosirea acestei platforme confirmați că sunteți un profesionist din domeniul sănătății cu drept de practică în țara căreia îi este destinat acest site sau studiaţi în vederea obţinerii unei licenţe.

EXCLUSIV PENTRU PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII: Vă rugăm să rețineți că informațiile de prescriere aprobate sunt cele care trebuie să ghideze utilizarea corespunzătoare a tuturor medicamentelor. Înainte de a prescrie orice medicament, profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să consulte informațiile de prescriere aprobate pentru acel medicament în țara lor.

Conturi, parole, securitate

Dacă alegeți să deschideți un cont (inclusiv crearea unui ID și a unei parole), aveți întreaga responsabilitate pentru păstrarea confidențialității informațiilor pe care le dețineți referitoare la contul dvs. precum și pentru întreaga activitate care are loc în contul dvs.

Produse la nivel global

Website-urile GSK conţin informaţii despre produsele şi serviciile regăsite la nivel Global, chiar dacă nu toate sunt disponibile în fiecare locaţie. O referinţă referitoate la produsele şi serviciile regăsite la nivel Global nu înseamnă că acestea sunt dispobile în locaţia dumneavoastră.

Promptitudine în informare

GSK face eforturi rezonabile pentru actualizarea acestui site, dar unele informații îşi pot pierde actualitatea în timp. GSK nu poate oferi și nu oferă garanții sau declarații cu privire la fiabilitatea, acuratețea, adecvarea, caracterul complet sau actualitatea informațiilor conținute de acest site.. Informațiile de pe acest site sunt furnizate ca atare.

Utilizare și acces

Puteți naviga liber pe acest site, dar aveți dreptul să accesați acest site și să descărcați materiale de pe el exclusiv pentru uz personal, necomercial. Toate drepturile de autor și alte notificări privind proprietatea intelectuală conținute în materialele descărcate trebuie conservate și păstrate. Fără permisiunea expresă scrisă a GSK, nu este permisă nicio altă utilizare a materialelor de pe acest site.

Permisiunea de a accesa acest site este acordată cu caracter temporar și GSK își rezervă dreptul de a retrage sau de a modifica serviciile furnizate pe acest site fără notificare. GSK nu este răspunzător dacă, din orice motiv, site-ul este indisponibil indiferent în ce moment sau pentru ce durată.

Mărci înregistrate / Drepturi de proprietate intelectuală

Dacă nu se precizează altfel, trebuie să prezumați că toate mărcile comerciale care apar pe acest site, indiferent dacă apar sau nu scrise cu caractere de mari dimensiuni sau cu simbolul de marcă comercială, sunt mărci înregistrate ale GSK, filialelor sale, companiilor asociate, furnizorilor săi de licențe sau ale partenerilor săi de afaceri. Trebuie să prezumați că, dacă nu se precizează altfel, tot ceea ce vedeți sau citiți pe acest site este protejat prin drepturi de autor sau că GSK a primit permisiunea de utilizare și că nu poate fi utilizat altfel decât se prevede în condițiile de utilizare sau în textul pe site decât cu acordul scris al GSK. Utilizarea de către dvs. a acestui site nu vă acordă și nu vă conferă nicio licență sau drept aferent oricărui drept de proprietate intelectuală deținut de grupul de companii GSK (inclusiv brevete, mărci comerciale și drepturi de autor) sau de un terț. Utilizarea sau utilizarea abuzivă a acestor mărci comerciale, drepturi de autor sau ale altor materiale, altfel decât este permisă prin prezentele Condiții de utilizare, este expres interzisă și poate constitui o încălcare a legilor referitoare la drepturile de autor, a celor referitoare la mărcile comerciale, sau altor legi ori acte normative.

GSK nu revendică niciun drept de proprietate asupra și nicio afiliere cu mărcile comerciale ale unor terți care apar pe acest site. Aceste mărci comerciale ale unor terți sunt utilizate numai pentru a identifica produsele și serviciile proprietarilor acestora și din utilizarea acestor mărci nu trebuie dedusă nicio sponsorizare sau susținere de către GSK.

Nesusținere

În interesul sau pentru comoditatea utilizatorilor acestui Site pot fi furnizate linkuri către site-uri ale unor terți. GSK nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor către care oferă linkuri fără a fi ale GSK, și nu își asumă nicio răspundere pentru informațiile sau opiniile conținute de un site al unui terț și nici pentru încălcările sau omisiunile politicilor terților privind datele cu caracter privat.

Informațiile pe care ni le furnizați

Cu excepția informațiilor acoperite de Declarația de confidenţialitate, orice comunicare sau materialele pe care le transmiteți către sau prin acest site, inclusiv date, întrebări, comentarii, idei, know-how sau altele similare sunt și vor fi tratate ca neconfidențiale și nefăcând obiectul unor drepturi proprietate intelectuală. GSK nu are niciun fel de obligație cu privire la astfel de informații și este liber să le utilizeze, dezvăluie, reproducă sau publice fără niciun fel de limitare, inclusiv în scopuri comerciale, fără a plăti utilizatorii pentru dreptul de a proceda astfel.

Răspundere

Cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis prin lege și cu excepția garanțiilor expres acordate prin aceste Condiții de utilizare, este exclusă orice condiție, garanție, drept sau răspundere care altfel ar fi implicată de prezentele Condiții de utilizare sau impuse prin lege.

Utilizarea de către dvs. a site-ului este pe propriul risc și GSK nu este responsabil în niciun caz de daune (inclusiv, dar fără a fi o enumerare exhaustivă, pentru prejudicii și daune directe, incidentale, subsecvente, indirecte sau punitive sau daune rezultate din profituri nerealizate, din pierderea de date sau din întreruperea activității) care ar rezulta din accesul la, utilizarea sau imposibilitatea de a accesa sau utiliza acest site sau din orice erori sau omisiuni ale conținutului său. Sunt incluse daune ale computerului sau ale altor bunuri ale dvs., inclusiv cele cauzate de viruși de calculator sau de orice alte de materiale dăunătoare tehnologic care pot infecta computerul sau alte bunuri în urma utilizării de către dvs. a acestui site, inclusiv prin descărcarea de fișiere de orice fel sau a oricărui alt conținut de pe site.

Legea aplicabilă

Prezentele Condiții de utilizare și utilizarea de către dvs. a site ului vor fi guvernate de legile din România fără a ține seama de principiile aplicabile conflictelor de legi. Orice acțiune sau procedură legală referitoare la acest site vor fi îndeplinite exclusiv într o instanță competentă din România.

Titlurile folosite în aceste Condiții de utilizare sunt doar pentru comoditate și nu se utilizează pentru a determina sensul sau interpretarea acestor Condiții de utilizare.

Actualizat: 20.08.2019

Acest site (denumit împreună „Site ul“) sunt proprietatea GlaxoSmithKline Consumer Healthcare  srl. Prin folosirea acestui site, sunteți de acord cu prezentele condiții de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu ele, nu utilizați acest site. 

GSK își rezervă dreptul de a schimba, modifica, adăuga sau elimina, după libera sa decizie, părți ale acestor Condiții de utilizare în orice moment. Este responsabilitatea dumneavoastră să verificați periodic dacă au fost aduse modificări acestor Condiții de utilizare. Puteți accesa aceste Condiții de utilizare folosind hyperlinkul din partea de jos a paginii web. Continuarea utilizării de către dvs. a acestui Site după o actualizare a Condițiilor de utilizare, înseamnă acordul dumneavoastră de a respecta toate modificările aduse pe această cale.

Informațiile de pe acest site sunt furnizate exclusiv pentru o informare generală și în scopuri educaționale. Acest site poate conține informații privind afecțiuni medicale și tratamentul lor. Nimic din conținutul acestui site nu trebuie interpretat ca furnizare de sfaturi sau de recomandări medicale de orice fel și nu trebuie utilizat ca bază pentru decizii sau acțiuni. Sfaturile medicale trebuie întotdeauna solicitate unui medic calificat.

Utilizatori autorizați

Acest site este destinat numai profesioniștilor din domeniul sănătății şi studenţilor la medicină. Prin folosirea acestei platforme confirmați că sunteți un profesionist din domeniul sănătății cu drept de practică în țara căreia îi este destinat acest site sau studiaţi în vederea obţinerii unei licenţe. 

EXCLUSIV PENTRU PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII: Vă rugăm să rețineți că informațiile de prescriere aprobate sunt cele care trebuie să ghideze utilizarea corespunzătoare a tuturor medicamentelor. Înainte de a prescrie orice medicament, profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să consulte informațiile de prescriere aprobate pentru acel medicament în țara lor.

Conturi, parole, securitate

Dacă alegeți să deschideți un cont (inclusiv crearea unui ID și a unei parole), aveți întreaga responsabilitate pentru păstrarea confidențialității informațiilor pe care le dețineți referitoare la contul dvs. precum și pentru întreaga activitate care are loc în contul dvs..

Produse la nivel mondial

Site-urile de companie ale GSK conțin informații referitoare la produsele și serviciile sale disponibile la nivel mondial, dintre care nu toate sunt disponibile în fiecare zonă geografică. O referire la un produs sau serviciu al GSK pe un site GSK nu implică faptul că acel produs sau serviciu este sau va fi disponibil în localitatea unde vă aflați dvs.

Promptitudine în informare

GSK face eforturi rezonabile pentru a actualiza acest site, dar unele informații pot deveni inactuale în timp. GSK nu poate oferi și nu oferă garanții sau declarații cu privire la fiabilitatea, acuratețea, adecvarea, caracterul complet sau actualitatea informațiilor conținute de acest site. Informațiile de pe acest site sunt furnizate ca atare.  

Utilizare și acces

Puteți naviga liber pe acest site, dar aveți dreptul să accesați acest site și să descărcați materiale de pe el exclusiv pentru uz personal, necomercial. Toate drepturile de autor și alte notificări privind proprietatea intelectuală conținute în materialele descărcate trebuie conservate și păstrate. Fără permisiunea expresă scrisă a GSK, nu este permisă nicio altă utilizare a materialelor de pe acest site.

Permisiunea de a accesa acest site este acordată cu caracter temporar și GSK își rezervă dreptul de a retrage sau de a modifica serviciile furnizate pe acest site fără notificare. GSK nu este răspunzător dacă, din orice motiv, site-ul este indisponibil indiferent în ce moment sau pentru ce durată.

Mărci înregistrate / Drepturi de proprietate intelectuală

Dacă nu se precizează altfel, trebuie să prezumați că toate mărcile comerciale care apar pe acest site, indiferent dacă apar sau nu scrise cu caractere de mari dimensiuni sau cu simbolul de marcă comercială, sunt mărci înregistrate ale GSK, filialelor sale, companiilor asociate, furnizorilor săi de licențe sau ale partenerilor săi de afaceri. Trebuie să prezumați că, dacă nu se precizează altfel, tot ceea ce vedeți sau citiți pe acest site este protejat prin drepturi de autor sau că GSK a primit permisiunea de utilizare și că nu poate fi utilizat altfel decât se prevede în condițiile de utilizare sau în textul pe site decât cu acordul scris al GSK. Utilizarea de către dvs. a acestui site nu vă acordă și nu vă conferă nicio licență sau drept aferent oricărui drept de proprietate intelectuală deținut de grupul de companii GSK (inclusiv brevete, mărci comerciale și drepturi de autor) sau de un terț. Utilizarea sau utilizarea abuzivă a acestor mărci comerciale, drepturi de autor sau ale altor materiale, altfel decât este permisă prin prezentele Condiții de utilizare, este expres interzisă și poate constitui o încălcare a legilor referitoare la drepturile de autor, a celor referitoare la mărcile comerciale, sau altor legi ori acte normative.

GSK nu revendică niciun drept de proprietate asupra și nicio afiliere cu mărcile comerciale ale unor terți care apar pe acest site. Aceste mărci comerciale ale unor terți sunt utilizate numai pentru a identifica produsele și serviciile proprietarilor acestora și din utilizarea acestor mărci nu trebuie dedusă nicio sponsorizare sau susținere de către GSK.

Nesusținere

În interesul sau pentru comoditatea utilizatorilor acestui Site pot fi furnizate linkuri către site-uri ale unor terți. GSK nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul site-urilor către care oferă linkuri fără a fi ale GSK, și nu își asumă nicio răspundere pentru informațiile sau opiniile conținute de un site al unui terț și nici pentru încălcările sau omisiunile politicilor terților privind datele cu caracter privat.

Informațiile pe care ni le furnizați

Cu excepția informațiilor acoperite de Declarația de confidenţialitate, orice comunicare sau materialele pe care le transmiteți către sau prin acest site, inclusiv date, întrebări, comentarii, idei, know-how sau altele similare sunt și vor fi tratate ca neconfidențiale și nefăcând obiectul unor drepturi proprietate intelectuală. GSK nu are niciun fel de obligație cu privire la astfel de informații și este liber să le utilizeze, dezvăluie, reproducă sau publice fără niciun fel de limitare, inclusiv în scopuri comerciale, fără a plăti utilizatorii pentru dreptul de a proceda astfel. 

Răspundere

Cu excepția cazurilor în care acest lucru este interzis prin lege și cu excepția garanțiilor expres acordate prin aceste Condiții de utilizare, este exclusă orice condiție, garanție, drept sau răspundere care altfel ar fi implicată de prezentele Condiții de utilizare sau impuse prin lege. 

Utilizarea de către dvs. a site-ului este pe propriul risc și GSK nu este responsabil în niciun caz de daune (inclusiv, dar fără a fi o enumerare exhaustivă, pentru prejudicii și daune directe, incidentale, subsecvente, indirecte sau punitive sau daune rezultate din profituri nerealizate, din pierderea de date sau din întreruperea activității) care ar rezulta din accesul la, utilizarea sau imposibilitatea de a accesa sau utiliza acest site sau din orice erori sau omisiuni ale conținutului său. Sunt incluse daune ale computerului sau ale altor bunuri ale dvs., inclusiv cele cauzate de viruși de calculator sau de orice alte de materiale dăunătoare tehnologic care pot infecta computerul sau alte bunuri în urma utilizării de către dvs. a acestui site, inclusiv prin descărcarea de fișiere de orice fel sau a oricărui alt conținut de pe site.

Legea aplicabilă

Prezentele Condiții de utilizare și utilizarea de către dvs. a site ului vor fi guvernate de legile din România fără a ține seama de principiile aplicabile conflictelor de legi. Orice acțiune sau procedură legală referitoare la acest site vor fi îndeplinite exclusiv într o instanță competentă din România.

Titlurile folosite în aceste Condiții de utilizare sunt doar pentru comoditate și nu se utilizează pentru a determina sensul sau interpretarea acestor Condiții de utilizare.