Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Bu kabul edilebilir kullanım politikası, sizin web sitemize www.gskhealthpartner.com (sitemiz) erişebileceğiniz şartları belirler. Bu kabul edilebilir kullanım politikası, sitemizin tüm kullanıcıları ve ziyaretçileri için geçerlidir.


Sitemizi kullanmanız, web sitesi kullanım şartlarımızı tamamlayan bu kabul edilebilir kullanım politikasındaki tüm koşulları ve bunlara uymayı kabul ettiğiniz anlamına gelir.

Yasaklı Kullanımlar

Sitemizi yalnızca yasalara uygun amaçlarla kullanabilirsiniz.

Sitemizi aşağıdaki şekillerde kullanamazsınız:

 • Herhangi bir şekilde geçerli yerel, ulusal veya uluslararası bir yasa veya yönetmeliği ihlal eden yollarla.
 • Herhangi bir yasadışı durum veya sahtecilik durumuyla ilişkili veya yasadışı ve sahtecilik amacı veya etkisi olan şekillerde.
 • Herhangi bir şekilde reşit olmayan kişilere zarar verme veya zarar vermeye teşebbüs amacıyla.
 • İçerik standartlarımıza uygun olmayan bir materyali göndermek, bilinçli olarak almak, yüklemek, indirmek, kullanmak veya yeniden kullanmak için.
 • Herhangi bir talep edilmeyen veya yetkisiz reklam veya tanıtım materyalini ya da başka herhangi bir formda benzer bir içeriği (istenmeyen e-posta) iletmek veya gönderilmesini sağlamak için.
 • Virüs, truva atı, solucan, saatli bomba, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam amaçlı yazılım veya diğer zararlı programlar ya da herhangi bir bilgisayar veya donanımın çalışmasını olumsuz etkilemek üzere tasarlanmış benzer bilgisayar kodunu içeren bir veriyi bilinçli olarak iletmek veya böyle bir materyali göndermek veya yüklemek için.

Ayrıca aşağıdakileri de kabul etmektesiniz:

 • Web sitesi kullanım şartlarımızın hükümlerine aykırı şekilde sitemizin herhangi bir kısmının yeniden üretilmemesi, çoğaltılmaması, kopyalanmaması veya tekrar satılmaması.
 • Aşağıdakilerden herhangi birine yetkisiz erişmemek, müdahale etmemek, hasar vermemek veya bozmamak:
  • sitemizin herhangi bir bölümü;
  • sitemizin saklandığı herhangi bir ekipman veya ağ;
  • sitemizin sunumunda kullanılan herhangi bir yazılım; veya
  • herhangi bir üçüncü tarafın sahip olduğu veya kullandığı herhangi bir ekipman veya ağ veya yazılım.

İnteraktif Hizmetler

Sitemizde zaman zaman forumu da içeren ancak bununla sınırlı olmayan interaktif hizmetler sunabiliriz (“interaktif hizmetler”).

Herhangi bir interaktif hizmet sunduğumuzda sunulan hizmetin türü, yönetilip yönetilmediği ve hangi moderasyon şeklinin kullanıldığı (insan veya teknik araçlarla yönetildiğine ilişkin bilgi dahil) konusunda size net bilgiler vereceğiz.

Kullanıcılar sitemizdeki herhangi bir interaktif hizmeti kullandığında üçüncü taraflardan kaynaklanabilecek olası tüm riskleri değerlendirmek için elimizden gelen her türlü çabayı gösterecek ve her durumda, bu risklere dayalı olarak ilgili hizmet için moderasyon (hangi moderasyon türünün kullanılacağı dahil) kullanmanın uygun olup olmadığına karar vereceğiz. Ancak sitemizde sunulan herhangi bir interaktif hizmeti denetleme, izleme veya yönetme yükümlülüğümüz yoktur ve hizmet yönetilsin veya yönetilmesin, kullanıcı tarafından içerik standartlarımıza aykırı bir şekilde kullanılan herhangi bir interaktif hizmetten kaynaklanan hiçbir kayıp ve zarardan sorumlu olmadığımızı açıkça beyan ederiz.

İçerik Standartları

Bu içerik standartları sitemize sağlayabileceğiniz tüm materyal (katkılar) ve ilgili tüm interaktif hizmetler için geçerlidir.

Aşağıdaki standartların içeriğine uygun davranmalısınız. Bu standartlar, herhangi bir katkının ayrı ayrı her bölümü ve bütünü için geçerlidir.

Katkılar nasıl olmalıdır:

 • Doğru olmalıdır (gerçekleri söylemelidir).
 • Gerçek olmalıdır (gerçekçi görüşleri ifade etmelidir).
 • Uluslararası yasalara ve gönderildikleri ülkenin geçerli yasalarına uygun olmalıdır.

Katkılar nasıl olmalıdır:

 • Herhangi bir kişiye karşı iftira niteliğinde bir materyal içermemelidir.
 • Müstehcen, saldırgan, nefret söylemi içeren veya tahrik edici bir materyal içermemelidir.
 • Cinsel içerikli bir materyali teşvik etmemelidir.
 • Şiddeti teşvik etmemelidir.
 • Irk, cinsiyet, din, uyruk, engellilik, cinsel yönelim veya yaş temelinde ayrımcılığı teşvik etmemelidir.
 • Bir başka kişinin telif hakkı, veritabanı hakkı veya ticari marka hakkını ihlal etmemelidir.
 • Herhangi bir kişiyi kandırma olasılığı olmamalıdır.
 • Üçüncü tarafa karşı yükümlü olunan, akdi sorumluluk veya gizlilik sorumluluğu gibi herhangi bir yasal sorumluluğu ihlal etmemelidir.
 • Yasadışı bir faaliyeti teşvik etmemelidir.
 • Bir başkasının gizliliğini tehdit, suistimal veya ihlal etmemeli veya bir başkasına sıkıntı, rahatsızlık veya gereksiz endişe vermemelidir.
 • Bir başkasını tedirgin etme, üzme, utandırma, telaşlandırma veya sinirlendirme olasılığı olmamalıdır.
 • Bir başkasıymış gibi davranmak için kullanılmamalı veya kimliğinizi ya da herhangi bir kişiyle olan ilişkinizi yanlış tanıtmamalıdır.
 • Öyle olmadığı takdirde tarafımızdan koyulmuş izlenimi vermemelidir.
 • Telif hakkı ihlali veya bilgisayar suistimali gibi (yalnızca örnek olarak verilmiştir) herhangi bir yasadışı eylemi savunmamalı, teşvik etmemeli veya desteklememelidir.

Durdurma ve Fesih

Kendi takdirimize bağlı olarak, sitemizi kullanımınız sırasında bu kabul edilebilir kullanım politikasının ihlal edilip edilmediğini belirleyeceğiz. Bu bölümde belirttiğimiz koşulların ihlal edildiğini saptadığımızda, uygun gördüğümüz önlemleri alabiliriz.

Bu kabul edilebilir kullanım politikasına uyulmaması, sitemizi kullanmanıza izin verilen kullanım şartlarının önemli bir ihlali anlamına gelir ve aşağıdaki eylemlerin tümünü veya herhangi birini hayata geçirmemize neden olabilir:

 • Sitemizi kullanma hakkınızı derhal, geçici veya kalıcı olarak iptal etmek
 • Tarafınızdan sitemizde yayınlanan veya yüklenen tüm gönderi ve materyali derhal, geçici veya kalıcı olarak kaldırmak.
 • Uyarı göndermek
 • İhlalden kaynaklanan zararların tazminatı olarak tüm maliyetleri geri ödemeniz için yasal işlemlere başvurmak (makul idari ve yasal maliyetleri içerip, bunlarla sınırlı değildir).
 • Tarafınıza karşı daha fazla yasal işlem.
 • Makul bir şekilde gerekli olduğunu düşünmemiz halinde, bu bilgileri kanun uygulayıcı kurumlara açıklamak.

Bu kabul edilebilir kullanım politikasının ihlal edilmesi halinde alınacak önlemler konusunda sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu önlemler bu politikada açıklananlarla sınırlı olmayıp, makul bir şekilde gerekli gördüğümüz başka herhangi bir önleme başvurabiliriz.

Kabul edilebilir Kullanım Politikasındaki Değişiklikler

Bu kabul edilebilir kullanım politikasını, istediğimiz zaman, bu sayfayı değiştirerek revize edebiliriz. Sizin için yasal olarak bağlayıcı olacağından, zaman zaman bu sayfayı kontrol ederek yaptığımız değişikliklerden haberdar olmanız beklenmektedir. Sitemizdeki başka bölümlerde yayınlanan hükümler veya bildirimler bu kabul edilebilir kullanım politikasında bulunan bazı hükümlerin yerine geçebilir.