Hastalarda Diş Eti Sorunlarının Tedavisi

Diş hekimi ve hasta

Periodontal sorunların tedavisi

Erken evreden orta dereceye kadar olan periodontal sorunlar “diş hekimi koltuğunda” uygulanan tedavilerle başarıyla yönetilebilir ve “evde” bakımla desteklenebilir. Etkili olduğu kanıtlanmış farklı tedavi yaklaşımlarını keşfedin.

Periodontal değerlendirme ve tedavi akış şeması

Erken evreden orta dereceye kadar periodontal sorunları olan çoğu hasta için cerrahi dışı yaklaşım, diş eti sorunlarının çözümünde oldukça etkili bir yöntemdir.1

Cerrahi dışı yaklaşım aşağıdakileri içerebilir:1

 • İyi ağız hijyeninin nasıl korunacağı konusunda hastalarınızın düzenli olarak bilgilendirilmesi ve onlara öneriler sunulması
 • Yüzeye tutunmuş plak biyofilmlerinin ve diş eti oluğunda ve periodontal ceplerde yüzeye tutunmamış serbest mikrofloranın düzenli olarak uzaklaştırılmasını sağlamak için kök yüzey debridmanı (elektronik veya elle temizlik)
 • Diş taşı ve restorasyon taşmaları gibi plak retansiyonuyla ilgili faktörlerin ortadan kaldırılması

Bunun için aşağıdakiler yapılabilir:1

 • Gingivit veya periodontitin karakteristik bakteri ve plak sorununun kontrolü
 • Lokal risk faktörlerinin çözümlenmesi
 • Sistemik risk faktörlerinin etkisinin en aza indirilmesi
 • Enflamasyonun azaltılması
 • Genel periodontal sağlığın iyileştirilmesi

Akış şeması İngiltere Periodontoloji Derneği, 2016’dan uyarlanmıştır1

Hastalarınızın diş eti sağlığı için plağın her gün etkili bir şekilde uzaklaştırılması, diş taşlarının temizlenmesi (detartraj) ve diş cilası (polisaj) kadar önemlidir1

Hastalarınızın doğru kişisel bakım yapmalarını sağlamak, gingivit gelişimini önlemede ve periodontit riskini azaltmada kritik derecede önemlidir.1

Dişlerini fırçalayan kadın

Günlük bakım: diş eti bakımı ve diş sağlığının korunması

Hastalarınızın günlük bakımları için düzenli tavsiyeler şunları içermelidir:1

Ağzını çalkalayan kadın

Yoğun diş eti tedavisi

Akut gingiviti olan hastalarda veya temizlik zor olduğunda, kısa süreli yoğun tedavi önerilmelidir.

Diş eti sorunlarının tedavisi: hastalarınızın davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olun

Düzenli profesyonel temizliğe ek olarak, periodontal sorunların önlenmesi ve çözümlenmesi hem hastaların plağı kendi başlarına uzaklaştırma becerisine hem de bu konudaki proaktif davranışlarına bağlıdır. Diş eti hijyeninin korunması; tütün kullanımının bırakılması ve beslenmenin iyileştirilmesi gibi yaşam biçimi değişikliklerinin yanı sıra, hastaların diş fırçalama, diş arası temizliği ve diğer ağız hijyeni teknikleri açısından davranışlarını değiştirmelerini gerektirebilir.1,3

KBPPD (TIPPS) çarkı

Ağız hijyeni aracı: KBPPD (TIPPS)1

Ağız hijyeni için KBPPD, hastaların plağı etkili biçimde uzaklaştırma becerisi açısından kendilerini daha fazla güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlayan davranış teorisine dayanır. İskoçya Diş Kliniği Etkililik Programı tarafından geliştirilen girişim şöyledir:3

 • Periodontal sorunların nedenleri hakkında hastayla Konuşun ve etkili plak temizlenmesinin önündeki engelleri tartışın
 • Etkili plak uzaklaştırmasının en iyi yolları konusunda hastayı Bilgilendirin
 • Hasta halen diş kliniğindeyken ondan diş temizliğini ve diş arası temizleme araçlarını kullanmayı Prova etmesini isteyin
 • Hastaya ağız hijyenini günlük yaşamına nasıl dahil edeceğini belirten bir Planı uygulamaya koyun
 • Sonraki randevularda hastayı izleyerek ona Destek olun

KBPPD çarkı İskoçya Diş Kliniği Etkililik Programından uyarlanmıştır, 20143

KBPPD ve hasta davranışının değiştirilmesi hakkında daha ayrıntılı bilgiye İskoçya Diş Kliniği Etkililik Programı’nın yayınladığı ‘Birinci Basamakta Periodontal Hastalıkların Önlenmesi ve Tedavisi’nden ulaşabilirsiniz.

Patojenik bakteriler tekrar ürer

Optimum diş eti sağlığı için devamlı periodontal destek verilmesi

Düzenli olarak iyi ağız hijyeni uygulayan hastalarda bile kanıtlar, potansiyel patojenik bakteri florasının kök yüzeyi debridmanından 3 ay sonra tekrar üreyebildiğini göstermiştir.1 Bu nedenle, periodontitli hastaların öykülerine bağlı olarak, başlangıçta kliniğe 2-4 ayda bir çağrılmaları önerilmektedir.1 Bu size sürekli ağız hijyeni danışmanlığı yapma şansı da verir.1

Profesyonel diş ekibi

Periodontal sorunların tedavisinde ekip yaklaşımının benimsenmesi ve hijyen uzmanının diş eti sorunlarının tedavisindeki rolü

Bir diş hekimi ile bir hijyen uzmanının ekip yaklaşımı periodontal sorunların tedavisinde başarılı bir formül olabilir. Ancak tedavi planındaki hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için, her iki profesyonel arasında ve aynı zamanda hasta ile iyi iletişim kritik önem taşır. Net olarak yapılandırılmış bir plan oluşturmanın yanı sıra tedavi hedeflerine nasıl ulaşılacağını genel hatlarıyla özetlemek için diş hekimleri ve hijyen uzmanları basit bir periodontal taslak şema kullanabilir.1

Periodontal ekibin bakım taslak şemasına örnek1
Tanı Lokal diş eti enflamasyonu
Genel prognoz İyi prognoz (evde daha iyi ağız hijyeni sağlanması ve daha iyi beslenmeyle birlikte)
Risk faktörleri Genellikle dişlerini sadece günde bir kez fırçalar ve beslenmesinde sağlıksız besinler yüksek oranda bulunur
Ağız hijyeni tavsiyesi Günde iki kez diş fırçalama ve diş bandıyla diş arası plak kontrolü
Önleyici tavsiye Sağlıksız besinlerin azaltılması ve diş eti sağlığına yönelik diş macununun günde iki kez kullanımı
Debridman Lokal anestezi altında, ≥5 mm problama derinliğiyle tüm ağızda subgingival debridman
Tekrar değerlendirme 3 ayda bir (ağız hijyeni) ve 6 ayda bir kök yüzey debridmanından sonra (periodontal çizelge tekrar hazırlanır)
Röntgeni açıklayan diş hekimi

Periodontal sorunları olan hastaların uzmana gönderilmesi

Genel diş hekimleri periodontal sorunlar için tarama yapmak, tanı koymak ve tedavi planlarını uygulamaya koymaktan sorumludur. Ancak karmaşık olmaları ve sorunun yaygınlığı nedeniyle bazı vakaların zaman zaman bu alanda uzman bir diş hekimine yönlendirilmesi gerekebilir.1

Periodontal sorunları olan bir hastayı uzmana yönlendirme kararı verilirken dikkate alınması gereken faktörler şunları içerebilir:1

 • Hastalığın şiddeti ve tedavinin karmaşıklığı
 • Hastanın uzman bakım alma isteği
 • Sevki düşünen diş hekiminin bilgisi, deneyimi ve eğitimi
 • Bir tedavi planını karmaşık hale getirebilecek faktörler (örn., hastanın tıbbi öyküsü veya başka eş tanı varlığı)

Hastaların ne zaman uzman diş hekimine gönderilmesinin uygun olacağı konusunda daha fazla bilgi için, İngiliz Periodontoloji Derneği tarafından yayınlanan İyi Diş Hekiminin Periodontoloji Kılavuzu’nu (The Good Practitioner’s Guide to Periodontology) inceleyebilirsiniz.

Hastalarınıza optimal diş eti sağlığı yolculuklarında yardımcı olmak için etkili çözümler sunulması

Diş ve diş eti simgesi

Diş eti sağlığı

Periodontal sorunlar hakkında daha fazlasını keşfedin.

Daha fazlasını keşfedin

Dişteki bakteri simgesi

Nedenler ve mekanizmalar

Periodontal sorunların nedenlerini ve mekanizmalarını keşfedin.

Daha fazlasını keşfedin

Aile simgesi

Hastaların yaşam kalitesi üzerindeki etki

Periodontal sorunların hastaların günlük yaşamları üzerindeki etkisini keşfedin.

Daha fazlasını keşfedin

Diş ve büyüteç simgesi

Tanı

Periodontal sorunların tanısına genel bakışı keşfedin

Daha fazlasını keşfedin

Parodontax logosu

Parodontax ürün gamı

Parodontax ürün gamının hastalarınıza nasıl yardımcı olabileceğini keşfedin.

Daha fazlasını keşfedin

Hasta bilgilendirme kaynakları simgesi

Hasta bilgilendirme kaynakları

Hastalarınız için bilgilendirme kaynaklarını indirin.

Daha fazlasını keşfedin